Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması’nı Düzenleyenler

Bu etkinlik:

MD 118-U Lions Yönetim Çevresi Federasyonu Kulüpleri
MD 118-U Leo Kulüpleri
Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı
Radyo Bilkent
Türkiye Barolar Birliği
Hacettepe Tıp Fakültesi MEDİSEP Öğrenci Derneği
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
TEMA Vakfı

tarafından düzenlenmektedir.

118-U Lions Yönetim Çevresi

Dünya’da Lions Hareketi, Chicago’da genç bir sigortacı olan Melvin Jones’un insanların yeteneklerini karşılık beklemeden hizmet ederek toplumun yararına kullanmaları çağrısı ile 7 Haziran 1917′de başladı. “Yardıma eğilmedikçe kimse dik duramaz” özdeyişi bu ilk adımın heyecanı oldu.

1920-1930′larda yayılmaya başlayan Lions hareketi bugün yeryüzünde 187 ülke ve coğrafi bölgede hizmet vermektedir. Bu ülkelerde 737 Yönetim Çevresi, 45.195 kulüp ve 1.358.753 Lion topluma karşılıksız hizmet yarışını sürdürmektedir.

118-U Lions Yönetim Çevresi ise Türk Lionlarının U bölgesini temsil eden yönetim çevresidir.

 

Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı

Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı, 3 Mayıs 1994 tarihinde, 16 Lion ve 12 Lions Kulübü tarafından kurulmuştur.
Vakfın Amaçları ve çalışma konuları:
a) Mahalli, mülki idare ve belediyeler ile ortak hizmet projeleri yapmak
b) Kulüplerin ortaklaşa düzenledikleri hizmet projelerini realize etmek
c) Çevre sorunlarının çözümüne yardımcı olmak
d) Uyuşturucu ile mücadele etmek, rehabilitasyon hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlamak
e) Tarih ve kültür varlıklarını koruma hususunda hizmette bulunmak
f) Beceri kazandırma konusunda çalışmalar sürdürmek
g) Lions Kulüplerine toplantı ve hizmet imkanı sağlayacak yer temin etmek
h) Sağlık hizmetleri sağlamaktır.
Vakıf merkez binası yapımı ön planda olmak üzere amaçları doğrultusunda hizmet projelerine de destek vermektir.

 

MEDISEP

MEDISEP (Medical Students Exchange and Projects) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu, SKS’ye (Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı) bağlı bir öğrenci topluluğudur.

İnsanların çevreye ve hayvanlara karşı uyguladığı şiddetin ve bu şiddetin doğurduğu sonuçların  boyutları tartışılamaz düzeydedir. İnsanlar; gerek tarım, gerek sanayi faaliyetleri kapsamında doğaya ciddi ve geri dönülemez zararlar vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Doğal çevrenin harap edilmesi sonucunda birçok hayvan habitatlarından olmuştur ve nesilleri tehlike altındadır. Yaşam alanlarından edilen hayvanlar şehirlerin sokaklarında yaşamaya zorlanırken, aynı zamanda insanlar tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılmaktadırlar.

MEDISEP’te birer tıp öğrencisinden önce birer insan olarak bizler, canlıların sahip olduğu haklara gereken saygının gösterilmesi gerektiğini savunuyoruz. Şiddetin karşısındayız!

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı olarak “Kültür ve Sanatın da Başkenti Ankara “ düsturu ile Başkentimizin geçmişten gelen entelektüel birikimine katkı sağlamak, sanata ve kültüre duyarlı kentsel yaşam alanını genişletmek, sanatsal niteliği yüksek ürünleri kent insanı ile buluşturmak; Ankara’yı her alanda olduğu gibi kültür ve sanat mecrasında da öncü kentler arasına taşımak temel gayemizi oluşturmaktadır.

 

Türkiye Barolar Birliği

Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur. Birlik, avukatlık mesleğinin hak ettiği yere ulaşması için baroların ve baro mensuplarının, uzun yıllar özveriyle sürdürdükleri çalışmalar sonucunda, Türk hukuk sistemi içinde bugünkü yerini almıştır.

Türkiye Barolar Birliği, yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendisine yüklediği görevlerinin yanında, toplumun hukuki sorunlarıyla ilgili görüş ve önerileriyle de Türk hukuk sisteminin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bünyesinde oluşturduğu alt komisyonlarda; yasal düzenlemelerle ilgili çalışma yapmakta, özellikle demokrasi ve insan hakları adına uygulamada ortaya çıkan aksamalara karşı sorumluluk bilinciyle etkin bir biçimde mücadele vermektedir.

Baroların güçlendirilmesi ve savunma mesleğinin gelişmesi için özveriyle çalışan Türkiye Barolar Birliği, uluslararası platformda Türkiye’nin hukuki gelişmeleri yakından izleyebilmesi ve yapılan etkinliklerde yer alması amacıyla da faaliyet göstermektedir. Türkiye Barolar Birliği, giderek daha ayrıntılı ve etkili hale getirmeye özen gösterdiği çalışmalarını, ulusal ve uluslararası paneller, seminerler ve kurultaylar aracılığıyla Türk ve yabancı hukuk dünyasına duyurmaktadır.

 

TEMA

Türkiye’de yılda 743 milyon ton toprak erozyona uğruyor. Oysa yaşam üreten bir cm toprağın oluşması binlerce yıl sürüyor. Toprak kaybedilmesi göze alınamayacak kadar kıymetli bir varlık. Aşımızı, işimizi, sanayimize ham maddeyi toprak sağlıyor. Eğer toprağımızı kaybedersek hayatımızı da kaybederiz.

TEMA Vakfı, ülkemizin en değerli hazinelerinden birinin toprak olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, orman, çayır, mera ve tarım alanlarının, su ve bitki gen kaynaklarının, doğanın korunması ve erozyonun önlenmesi ile insan kaynaklı iklim değişikliği konularında 850 bini aşan gönüllüsü ile var gücüyle çalışıyor.

TEMA Vakfı ülke genelinde 81 il, 300 ilçe, 150 Üniversite de temsilci ve sorumlularıyla, her yaştan, her meslekten insanın gönüllü olarak katıldığı bir halk hareketine dönüşüyor.

16 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturdu. Mera ıslahından arıcılığa, çay tarımından  Antep Fıstığına, sakız ağaçlarına yürüttüğü örnek projelerle ülke tarımına katkılar sunmaya çalıştı. Kurulduğu 1992 yılından bu yana 250 den fazla kırsal kalkınma, koruma, ağaçlandırma projesi yürüttü.

Ana okullarından liseye kadar her kademede 3.5 milyondan fazla çocuğa doğa-çevre eğitimi verildi, 50 bin öğretmene, on binlerce kamu görevlisine seminerlerle ulaşıldı.

TEMA Vakfı bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve saygın bir kuruluş olmak, yaşamı geleceğe taşımak en büyük amacını oluşturuyor.