Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması’nı Düzenleyenler

Bu etkinlik:

118-U Lions Yönetim Çevresi
Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı
Medisep
Hacettepe Üniversitesi
Türkiye Barolar Birliği
TEMA

tarafından düzenlenmektedir.

118-U Lions Yönetim Çevresi

Dünya’da Lions Hareketi, Chicago’da genç bir sigortacı olan Melvin Jones’un insanların yeteneklerini karşılık beklemeden hizmet ederek toplumun yararına kullanmaları çağrısı ile 7 Haziran 1917′de başladı. “Yardıma eğilmedikçe kimse dik duramaz” özdeyişi bu ilk adımın heyecanı oldu.

1920-1930′larda yayılmaya başlayan Lions hareketi bugün yeryüzünde 187 ülke ve coğrafi bölgede hizmet vermektedir. Bu ülkelerde 737 Yönetim Çevresi, 45.195 kulüp ve 1.358.753 Lion topluma karşılıksız hizmet yarışını sürdürmektedir.

118-U Lions Yönetim Çevresi ise Türk Lionlarının U bölgesini temsil eden yönetim çevresidir.

 

Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı

Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı, 3 Mayıs 1994 tarihinde, 16 Lion ve 12 Lions Kulübü tarafından kurulmuştur.
Vakfın Amaçları ve çalışma konuları:
a) Mahalli, mülki idare ve belediyeler ile ortak hizmet projeleri yapmak
b) Kulüplerin ortaklaşa düzenledikleri hizmet projelerini realize etmek
c) Çevre sorunlarının çözümüne yardımcı olmak
d) Uyuşturucu ile mücadele etmek, rehabilitasyon hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlamak
e) Tarih ve kültür varlıklarını koruma hususunda hizmette bulunmak
f) Beceri kazandırma konusunda çalışmalar sürdürmek
g) Lions Kulüplerine toplantı ve hizmet imkanı sağlayacak yer temin etmek
h) Sağlık hizmetleri sağlamaktır.
Vakıf merkez binası yapımı ön planda olmak üzere amaçları doğrultusunda hizmet projelerine de destek vermektir.

 

MEDISEP

MEDISEP (Medical Students Exchange and Projects) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu, SKS’ye (Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı) bağlı bir öğrenci topluluğudur.

İnsanların çevreye ve hayvanlara karşı uyguladığı şiddetin ve bu şiddetin doğurduğu sonuçların  boyutları tartışılamaz düzeydedir. İnsanlar; gerek tarım, gerek sanayi faaliyetleri kapsamında doğaya ciddi ve geri dönülemez zararlar vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Doğal çevrenin harap edilmesi sonucunda birçok hayvan habitatlarından olmuştur ve nesilleri tehlike altındadır. Yaşam alanlarından edilen hayvanlar şehirlerin sokaklarında yaşamaya zorlanırken, aynı zamanda insanlar tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılmaktadırlar.

MEDISEP’te birer tıp öğrencisinden önce birer insan olarak bizler, canlıların sahip olduğu haklara gereken saygının gösterilmesi gerektiğini savunuyoruz. Şiddetin karşısındayız!

 

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak 1957 yılında Hacettepe’de çalışmaya başlamış ve 1958 yılında da eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına ve kamu hizmetine geçmiştir. 1961 yılında Hacettepe’de Hemşirelik, Tıbbi Teknoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 1962 yılında Beslenme ve Diyetetik alanlarında eğitim yapan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. 1963 yılında ise Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi hâline getirilerek Temel Bilimler, Hemşirelik, Fizyoterapi- Rehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji ve Sağlık Teknolojisi Yüksekokulları bu fakülteye bağlı olarak yeniden örgütlenmiş ve ayrıca yine Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu kurulmuştur. 1965 yılında Hacettepe Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Hacettepe Bilim Merkezi ve 1966’da Hacettepe Tıp Merkezi kurulmuş, aynı yıl Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi de hizmete girmiştir. Bu şekilde örgütlenen ve gelişen çekirdek kuruluşlar, 8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı Kanun’la Hacettepe Üniversitesi hâline getirilmiş ve Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlamıştır. 1968 yılında Ev Ekonomisi Yüksekokulu kurulmuş ve 1969 yılında yüksekokul olarak kurulan Eczacılık ve Diş Hekimliği 1971 yılında fakülte hâline getirilmiştir. Daha sonraki yıllarda kurulan yeni bölümler ve fakültelerle büyüyen Hacettepe Üniversitesi, ikinci yerleşkesini merkez yerleşkesine 20 km uzaklıkta Beytepe mevkiinde 1500 hektarlık alanda kurmuştur.

Hacettepe Üniversitesi, 1982 yılında kabul edilen 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında, 14 Fakülte, 14 Enstitü, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 5 Meslek Yüksekokulu, 104 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hacettepe Üniversitesi ülkemizin önde gelen üniversitelerden biri olarak bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir.

 

Türkiye Barolar Birliği

Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur. Birlik, avukatlık mesleğinin hak ettiği yere ulaşması için baroların ve baro mensuplarının, uzun yıllar özveriyle sürdürdükleri çalışmalar sonucunda, Türk hukuk sistemi içinde bugünkü yerini almıştır.

Türkiye Barolar Birliği, yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendisine yüklediği görevlerinin yanında, toplumun hukuki sorunlarıyla ilgili görüş ve önerileriyle de Türk hukuk sisteminin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bünyesinde oluşturduğu alt komisyonlarda; yasal düzenlemelerle ilgili çalışma yapmakta, özellikle demokrasi ve insan hakları adına uygulamada ortaya çıkan aksamalara karşı sorumluluk bilinciyle etkin bir biçimde mücadele vermektedir.

Baroların güçlendirilmesi ve savunma mesleğinin gelişmesi için özveriyle çalışan Türkiye Barolar Birliği, uluslararası platformda Türkiye’nin hukuki gelişmeleri yakından izleyebilmesi ve yapılan etkinliklerde yer alması amacıyla da faaliyet göstermektedir. Türkiye Barolar Birliği, giderek daha ayrıntılı ve etkili hale getirmeye özen gösterdiği çalışmalarını, ulusal ve uluslararası paneller, seminerler ve kurultaylar aracılığıyla Türk ve yabancı hukuk dünyasına duyurmaktadır.

 

TEMA

Türkiye’de yılda 743 milyon ton toprak erozyona uğruyor. Oysa yaşam üreten bir cm toprağın oluşması binlerce yıl sürüyor. Toprak kaybedilmesi göze alınamayacak kadar kıymetli bir varlık. Aşımızı, işimizi, sanayimize ham maddeyi toprak sağlıyor. Eğer toprağımızı kaybedersek hayatımızı da kaybederiz.

TEMA Vakfı, ülkemizin en değerli hazinelerinden birinin toprak olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, orman, çayır, mera ve tarım alanlarının, su ve bitki gen kaynaklarının, doğanın korunması ve erozyonun önlenmesi ile insan kaynaklı iklim değişikliği konularında 850 bini aşan gönüllüsü ile var gücüyle çalışıyor.

TEMA Vakfı ülke genelinde 81 il, 300 ilçe, 150 Üniversite de temsilci ve sorumlularıyla, her yaştan, her meslekten insanın gönüllü olarak katıldığı bir halk hareketine dönüşüyor.

16 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturdu. Mera ıslahından arıcılığa, çay tarımından  Antep Fıstığına, sakız ağaçlarına yürüttüğü örnek projelerle ülke tarımına katkılar sunmaya çalıştı. Kurulduğu 1992 yılından bu yana 250 den fazla kırsal kalkınma, koruma, ağaçlandırma projesi yürüttü.

Ana okullarından liseye kadar her kademede 3.5 milyondan fazla çocuğa doğa-çevre eğitimi verildi, 50 bin öğretmene, on binlerce kamu görevlisine seminerlerle ulaşıldı.

TEMA Vakfı bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve saygın bir kuruluş olmak, yaşamı geleceğe taşımak en büyük amacını oluşturuyor.