Kısa Film Yarışması Başvurusu

Şartname’ye göre hazırlanacak filmlerin yarışmaya katılması için aşağıda anlatılan şekilde gönderilmesi gereklidir.

Katılımcılar, başvurunun son tarihi olan 5 Mayıs 2021’de 18 yaşını tamamlamış olmalıdır.

Filmlerin Gönderim Şekli

Yarışmacılar filmlerini ve başvuru formlarını başvuru tarihleri içinde komitenin elinde olacak şekilde we-transfer veya vimeo yoluyla teslim etmelidir.

Yarışmaya Başvuru:
5 Mayıs 2021 (Saat 24.00’e kadar)

Sonuçların Açıklanması, Ödül Töreni ve Gala:
21 Mayıs 2021

Yer:
Online