“Adalet” Konulu
Kısa Film Yarışması Şartnamesi

“ADALET” KONULU KISA FİLM YARIŞMASI HAKKINDA

 

ADALET

Bu konuda yapılacak en iyi işlerden biri ADALETSİZLİĞİN HER TÜRLÜSÜNE karşı toplumda farkındalığı arttırmak ve toplumsal duyarlılığı oluşturmaktır.  Esaretten Cesarete Ekibi olarak, yedinci yılımızda    6.sını düzenliyor olduğumuz kısa film yarışması ile “ADALET” konusunda toplumu aydınlatmayı ve toplumumuzun en önemli sorunlarından birine sizlerin filmleri ile birlikte ışık tutmayı amaçlıyoruz. Sizlerin de “ADALET konusunu işlediğiniz filmlerle, topluma öncü olmanızı temenni ediyoruz. Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği MD118-U Federasyonu Lions Kulüpleri ve Leo Kulüpleri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi MEDİSEP Öğrenci Topluluğu, Türkiye Barolar Birliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı,, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı ile TERMOPET ortaklığında düzenlenecek olan yarışmamıza ilişkin katılım ve başvuru süreçleri ise aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

 

1. KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURU KOŞULLARI

1.1 Yarışma Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerde; ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin katılımına açıktır.

1.2 Katılımcılar başvurularını, bireysel veya ekip adına yapabilir. Başvurunun ekip adına yapılması durumunda, ilgili şartnamedeki ve başvurudaki koşulların temin edilmesinden “Ekip Sözcüsü” sorumludur.

1.3 Katılımcının başvurunun yapıldığı tarihte 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.

1.4 Yarışmaya katılacak filmlerin süreleri, en az 60 saniye uzunluğunda ve en fazla 900 saniye uzunluğunda olmalıdır. Katılımcılar, bireysel ya da ekip olarak başvuru yapabilir.

1.5 Yabancı dilde çekilecek filmler Türkçe açıklamalı olmalıdır. Filmin diyaloglarında herhangi yabancı bir dilin kullanılabilmesi için bu metnin yeminli tercüman tarafından çevrilmiş olması ve başvuru evraklarının arasında çeviri metninin yeminli tercümanın imzasıyla Organizasyon Ekibi’ne sunulması gerekir. Filmin anlatıcısız – sessiz olması mümkündür.

1.6  Kısa filmler kurgusal, belgesel veya animasyon olarak sadece grafik ögelerden de oluşabilir.

Kurgusal ve Belgesel Kısa filmler, gösterime uygun, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920×1080 (HD) çözünürlükte olmalı;   filmin sinopsisiyle birlikte we-transfer veya vimeo ile teslim edilmelidir.

1.7 Animasyon kategorisinde Yarışmaya katılacak filmlerin süreleri jenerik dahil en az 1 en fazla 10 dakika uzunluğunda olmalıdır.

1.8  Animasyonlar, gösterime uygun, quicktime, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920×1080 (HD) çözünürlükte olmalı; film sinopsisiyle birlikte internet üzerinden we-transfer ya da vimeo ile gönderilmelidir.

1.9  Animasyonlarda teknik serbesttir. Yarışma her tür teknikle yapılmış animasyon filmlerine açıktır.

 

2. KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ

2.1 Katılımcılar, imzaladıkları işbu şartnameyi, eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurmalı ve katılım formunu, şartname ile birlikte, kısa film we-transfer veya vimeo ile teslim edilmelidir.

2.2 Son iletim ve başvuru tarihi 12 Mayıs 2024 saat 24:00’dır.

2.3 İletimden önce aşağıda ilan edilen iletişim numaraları aracılığıyla sorumlu kişiyle iletişime geçilmesi  filmleri tarafımıza ulaşabilmesi için çok önemlidir. İletim sürecinde meydana gelen veya gelebilecek olası bir hasar ve/veya gecikmeden dolayı, son başvuru tarihinden sonra tarafımıza ulaşan kısa filmler için, katılımcı/eser sahibi herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

2.4 Filmlerin gönderileceği kişi ve mail adresi bu maddede belirtildiği gibidir.

Prof. Dr. Şafak Güçer

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Patoloji Ünitesi 3 nolu kapı 06100 Sıhhiye – ANKARA

Telefon: 0 312 305 1304

E-mail:

[email protected] veya

[email protected] veya

[email protected]

2.5 İletişim sorumluları ve iletişim numaraları bu maddede belirtildiği gibidir.

0532 254 9529 – Prof. Dr. Şafak Güçer

 

3. KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI

3.1 Kısa filmlerin içeriğinde doğrudan-açıkça şiddetin gösterilmesi, şiddete aracılık etmesi, şiddet propagandası yapılması doğrudan diskalifiye sebebidir.

3.2 Katılımcı yarışmaya katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür.

3.3 Katılımcı başvuru formu ve şartnameyi, bireysel olarak başvurulması durumunda katılımcının, ekip olarak başvurulması durumunda ekip sözcüsünün ıslak imzası ile ibraz edilmelidir.

3.4 Katılımcının hukuken Eser Sahibi olduğu ve FSEK ve diğer içtihatlarda tanımlanan maddi ve manevi haklarını kullanabilme yetkisini haiz olduğu kabul edilir. Aksi bir durumun anlaşılması halinde, başvuran ve ekibi diskalifiye edilir.

3.5 Katılımcı bu başvuru yaparak sunduğu kendine ve diğer kişilere ait kişisel verileri hukuka uygun olarak paylaşmış olduğunu kabul eder. Aksi durumda doğabilecek hukuki sorumluk, bilgilerin yanlış ibraz edilmesi sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar, verilerin korunmasına yönelik diğer yükümlülükler katılımcıyı bağlar.

3.6 Katılımcının ekip adına başvurmuş olması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne teslim edilecektir.

3.7 Yarışmaya gönderilecek eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. materyal kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır.

3.8 Yarışmaya katılacak olan kısa filmler daha önce herhangi başka bir yarışmaya katılmış olabilirler

3.9 Yarışmaya katılacak olan kısa filmlerin herhangi bir siyasi unsur-içerik, siyasi bir ima, argo söylem, hakaret, kişisel verilerin izinsiz aktarımı, cinsellik, çocuğun uygunsuz kullanılması unsurlarını içermesi ve reklam niteliği taşıması yasaktır.

3.10 İçinde ürün yerleştirme1 bulunduran kısa filmler başvuru formunda bunu açıkça belirtmelidir ve kısa filmler ürün yerleştirme ile ilgili mevzuata uygun olmalıdır.

3.11 İlgili yükümlülükleri sağlamayan filmler, eğer başvuru süresi dolmadan önce tespit edilmişse taraflara bu konuda gerekli yükümlülüklerin tamamlanmasına yoksa yarışmaya kabul edilemeyeceklerine ilişkin uyarı yapılır. Her halükarda son başvuru tarihinden sonra gönderilen ve ilgili koşulları sağlamayan kısa filmler değerlendirmeye alınmaz ve diskalifiye edilir.

3.12 Yasaklı unsurların kısa filmlerde kullanılmasından organizasyon ortakları sorumlu tutulamaz.

 

4. İLAN

4.1 Yarışmaya başvuruda bulunan ve dereceye giren kısa filmler, düzenlenen törende gösterilir ve dereceye giren kısa filmler tören günü içinde ilan edilir.

4.2 Organizasyon sorumlularının tören gününü ve yerini, ilan edilen tarihten en geç bir ay önce tüm katılımcılara bildirilerek ve internet sitesinde ilan edilerek değiştirilebilmesi mümkündür.

4.3 Yarışma sonuçlarının ilanen açıklanacağı tarih 28 Mayıs 2024’dür.

 

5. DEĞERLENDİRME KOŞULLARI

Değerlendirme yapılırken şu kıstaslar dikkate alınacaktır:
a. Filmin özgün olması
b. Verilen / verilecek olan mesajın içeriği
c. Verilen / verilecek olan mesajın algılanma kolaylığı
d. Tema ile uyumluluk
e. Konunun anlatım dili ve kurgusu
f. Anlatımın görsel – işitsel niteliği
g. Yaratıcılık unsurları

 

6. ÖDÜLLER:

6.1 Yarışmanın jüri tarafından değerlendirilmesinin tamamlanması ile birlikte ödüller ve ödül sahipleri tören eşliğinde açıklanır.

6.2 Organizasyon sahipleri, ödül törenine kadar herhangi bir tarihte ilgili ödül bedellerinde bir artış yapma hakkına sahiptir ve en geç bir ay önceden belirtmek koşuluyla tören yerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

6.3 Katılan herkes için katılım sertifikası düzenlenmektedir. Bunun dışında dereceye gören kısa filmlere belirlenen ödüller ve bedelleri aşağıdaki şekildedir:

Kurgulama kategorisinde
a. Birincilik ödülü 20.000 TL bedelindedir.
b. İkincilik ödülü 15.000 TL bedelindedir.
c. Üçüncülük ödülü 10.000 TL bedelindedir.
d. Jüri Özel Ödülü
e. En İyi Yönetmen
f. En İyi Kadın Oyuncu
g. En İyi Erkek Oyuncu
h. En İyi Senaryo Ödülü

Animasyon veya Belgesel kategorilerinde En iyi Film Ödülü 15.000 TL bedelindedir.

6.4 Ödüllerini ve katılım sertifikalarını talep etmeyen katılımcıların, ilgili sertifika ve ödülleri gala tarihinden itibaren bir ayın sonunda (30.06.2024 tarihinde) talep edemez.

6.5 Esaretten Cesarete Yarışması Organizasyon Ortaklarından Türkiye Barolar Birliği, dereceye girmiş filmlere ilişkin olarak kendisine ortaklık altında devredilen hakları ticari bir amaç gütmeden istediği zaman kullanabilecektir.

 

7. FİKİR VE SANAT ESERLERİNE İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLAR:

7.1 İşbu şartname ile Eser Sahibi aşağıda sayılan haklarını Esaretten Cesarete Organizasyon Ortaklarına Esaretten Cesarete Platformu altında kullanılmak üzere a. 5846 Sayılı FSEK Madde 14’te tanımlanan manevi haklarından “Umuma Arz Hakkını” b. 5846 Sayılı FSEK’te tanımlanan maddi haklarından Madde 21 İşleme Hakkını, Madde 22 Çoğaltma Hakkını, Madde 23 Yayma Hakkını, Madde 24 Temsil Hakkı, Madde 25 Umuma İletim Hakkını Esaretten Cesarete’yi temsilen Prof. Dr. Kadri Şafak Güçer’e devreder.

7.2 Eser Sahibinin Esaretten Cesarete Organizasyon Ortaklarına devretmiş olduğu haklarından “İşleme Hakkı”, “Yayma Hakkı”, “Temsil Hakkı” ve “Umuma İletim Hakkı”nı Uluslararası Lions MD-118-U Yönetim Çevresi Federasyonu kendi ismi altında, farklı projeler içerisinde herhangi bir ticari amaç gütmeden kullanabilir.

7.3 Eser Sahibi, eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkının tek sahibi olup, buna yönelik bir talebin olması durumunda ilgili platform ve ortaklar Eser Sahibi ile iletişime geçecektir.

7.4 Eser Sahibi tarafından devredildiği sayılan maddi haklar, eser sahibinin bu haklarını kullanmasını engellemez.

 

8. BAŞVURU FORMUNDA BULUNMASI GEREKENLER

Aşağıda belirtilen maddelerin başvuru esnasında gönderilecek olan “Başvuru Formunun” içinde yer alması zorunludur.

A. Gönderilen kısa filmin başlığı ve özeti (synopsis)
B. Yapım yılı
C. Başvuranın adı ve soyadı
D. Başvuranın doğum tarihi
E. Başvuranın T.C. Kimlik Numarası
F. Başvuranın mensubu olduğu üniversite/fakülte/bölüm ve sınıf bilgileri
G. Başvuranın iletişim adresi (adres, telefon ve e-posta)
H. Ürün yerleştirme bulunuyorsa, ürün yerleştirme bulunan ürünlerin listesi 1
İ. Ekip halinde katılmış olunması durumunda, diğer ekip üyelerinin adı ve soyadı

1Bir ürün, hizmet veya ticarî markanın, ücret veya benzeri bir karşılıkla program içine dâhil edilerek veya bunlara atıf yapılarak, program içinde verildiği her tür ticarî iletişim.

 

9. BİLGİLENDİRME

Yarışma için gönderilen eserin Esaretten Cesarete Platformu altında Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği MD118-U Federasyonu Lions Kulüpleri ve Leo Kulüpleri, Lion Eğitim ve Hizmet Vakfı,   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Medisep Öğrenci topluluğu,  TERMOPET AŞ., Iklim  Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ve Türkiye Barolar Birliği Organizasyon Ortaklığı altında herhangi bir ticari amaç gütmeden gerçekleştirilmektedir. Bu Organizasyon Ortaklığı altında ad – soyad – iletişim adresi içeren kişisel verileriniz bahsi geçen ortaklık içerisinde olmak şartıyla yurtiçinde kaydedilir ve aktarılabilir. Yarışma için gönderilen eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğumu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğumu taahhüt ederim. Söz konusu eserin; i) gerçek yaratıcısı olduklarını ve/veya eser üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların aslen sahibi olduğumu ii) eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının Esaretten Cesarete Organizasyon Ortaklığına devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğumu, herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğimi yaşayan ya da yaşamını yitirmiş herhangi bir kişinin özlük ve gizlilik haklarını ihlal etmediğimi ve lekelemediğini, kısa filmimin içeriğinin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermediğini ve herhangi bir şekilde bir gerçek veya tüzel kişinin şahsi haklarına veya mülkiyet hakkına yönelik ihlallerin söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit ederim. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, bu yarışmaya destek veren kurumların herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü mevzuat ihlalinin tespiti halinde eserimin yarışmadan diskalifiye edilebileceğini ve benim/ekibimin yarışmadan men edilebileceğini, ilgili aykırılığın yarışmadan sonra anlaşılması durumunda ise ödüllendirilmiş olsam bile ödülümün geri alınabileceğimi anladım. Bunun yanında kişisel veriler, yaş sınırı ve diğer sebeplerle kullanmış olduğum kişi, materyal ve ekibimin eylemlerinden sorumlu olduğumu ve Esaretten Cesarete ekibiyle paylaştığım olduğun verilere ilişkin gerekli izinlerin alınmış olduğunu taahhüt ve teyit ederim.

Başvuran:

(Ad-Soyad-TC):

İmza: