Sosyal Sorumluluk Projesi

Dünyada iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkiler giderek artmaktadır.

Bu noktada, halen uygulanmakta olan panel, konferans, bilgilendirme toplantıları gibi konvansiyonel mücadele yöntemlerinin kısmen etkin olduğu bilinmekle birlikte özellikle topluma yönelik etkisinin sınırlı olduğu dikkati çekmektedir.

İklim değişikliğine ilişkin farkındalık oluşturma noktasında hedef kitlenin en yatkın olduğu dili kullanmanın ve günlük yaşamında yoğun yer tutan uğraşlardan faydalanmanın önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu amaçla, iklim değişikliği konulu kısa film yarışması ile dijital medya araçlarını yoğun şekilde kullanan ergen ve genç erişkinlerin farkındalık kazanabileceği ve topluma da kazandırabileceği düşünülmektedir.

Projemiz kapsamında ülkemizdeki tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği ödüllü bir kısa film yarışması düzenlenmesi ve dereceye giren ve mansiyon ödülü alan filmlerin internet ve sosyal medya aracılığı ile yayınlanması planlanmaktadır.