Lions Kısa Film Yarışması

Doğa ve hayvana yönelik insan kaynaklı şiddet, günümüz dünyasının başlıca sorunlarından biridir. İnsanın; çevresine ve çevresindeki canlılara verdiği zarar, günümüzde günlük yaşamın her alanında görünür olmaya başlamıştır ve gelecekte insanların bu tahribatın sonuçlarını birinci elden deneyimleyeceği artık kesin görünmektedir. İnsanın sebep olduğu tahribatın durdurulması, diğer tüm canlılarla birlikte insanların da gelecekteki yaşamı için büyük önem taşımaktadır.

Doğaya yönelik insan kaynaklı şiddet, özellikle sanayileşme ve insanların doğayı kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirme istekleri ile son zamanlarda çok sık rastlanan bir sorun olarak karşımızdadır. Bu tahribat, hem insanın hem de doğal çevredeki hayvanların yaşamını zora sokmaktadır. Doğaya yönelik insan kaynaklı şiddetin en bariz yansımalarından birisi ormanların tahribatıdır. Dünyadaki yaşamın temel taşlarından olan bu ormanların son derece hızlı bir şekilde yok olması, bizi bekleyen geleceğin çok da parlak olmadığının habercisidir. Küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliği de son yıllarda dünya gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. 1880 yılından itibaren 2012 yılına kadar Dünya’nın hava sıcaklığı ortalaması 0.85 derece artmıştır, yüzyılın sonuna gelindiğinde artışın 1.5 derece olacağı öngörülmektedir. Bu sıcaklık artışı iklim değişikliklerine yol açmaktadır ve fazlasıyla tehlikelidir.

Hayvana karşı şiddet konusunun görünürlüğü de doğaya karşı olan şiddet gibi son zamanlarda artmaya başlamıştır. Özellikle hayvanlara doğrudan uygulanan şiddet, son zamanlarda sıkça karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde bu tür şiddete karşı caydırıcı cezalar uygulanmaması ve cezaların para cezası seviyesinde kalması ise alandaki suç oranını yükseltmektedir. Bununla birlikte insanların hayvanlara verdiği zarar sokak hayvanlarına uygulanan fiziksel şiddet ile sınırlı kalmamakta, habitatları yok edilen hayvanların türlerinin tükenme tehlikesini de kapsamaktadır.

Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması olarak bu sene yukarıda bahsettiğimiz konularda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bu sebepten ötürü yarışmamızın bu seneki temasını “Doğaya ve Hayvana Karşı Şiddetle Mücadele” olarak belirledik. Geçen senelerde yoğun katılım alan yarışmamız, bu sene de “Doğaya ve Hayvana Karşı Şiddetle Mücadele” konusunda yine yoğun katılımla farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.