Sosyal Sorumluluk Projesi

Tüm önleme çabalarına rağmen kadına ve çocuğa yönelik şiddet oranları ülkemizde ve dünyada hızla artmakta, bu şekilde acı ve zarar verici eylemlere maruz kalanların sesi duyulmamaktadır.

Güç ya da baskı uygulanarak kadına ve çocuğa isteği dışında bir şeyler yaptırmak artık her yaş grubunda, her sosyoekonomik düzeyde, her kültürde görülmektedir. Yani bu sorun her evde, her okulda, her yurtta, her sokakta karşımıza çıkabilmektedir.

Şiddet her zaman anlaması ve fark edilmesi kolay olan bir durum olmayabilir. Maruz kalınan şiddet fark edilmeyebilir, türünün ne olduğu bilinemeyebilir. Bazen de şiddeti kabullenmiş olabiliriz. Bu noktada, uygulanagelen panel, konferans, bilgilendirme toplantıları gibi konvansiyonel mücadele yöntemlerinin kısmen etkin olduğu bilinmekle birlikte özellikle topluma yönelik etkisinin sınırlı olduğu dikkati çekmektedir.

Kadına ve çocuğa yönelik şiddete ilişkin farkındalık oluşturma noktasında hedef kitlenin en yatkın olduğu dili kullanmanın ve günlük yaşamında yoğun yer tutan uğraşlardan faydalanmanın önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu amaçla, bugünün gençleri yarının yetişkinleri diyerek kadına ve çocuğa yönelik şiddet konulu kısa film yarışması ile elektronik medya araçlarını yoğun şekilde kullanan ergen ve genç erişkinlerin farkındalık kazanabileceği düşünülmektedir.

Projemiz kapsamında ülkemizdeki tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği ödüllü bir kısa film yarışması düzenlenmesi ve dereceye giren ve mansiyon ödülü alan filmlerin internet ve sosyal medya aracılığı ile yayınlanması planlanmaktadır.

Siz de bu farkındalık hareketine destek olun.

Organizasyonda Yer Alan Kuruluşlar