Lions Kısa Film Yarışması

Kadına ve çocuğa yönelik şiddet ülkemizde maalesef her yaş grubunda, her sosyoekonomik düzeyde, her kültürde görülmektedir. Yani bu sorun her evde, her okulda, her yurtta, her sokakta, her arkadaş grubunda karşımıza çıkabilmekte olup son zamanların en acı sorunlarından biri haline gelmiştir.

Kadına yönelik şiddet ile anlaşılan aslında her ne kadar fiziksel şiddet olsa da duygusal şiddete maruz kalan kadın nüfus oranı daha fazladır. Kadına yönelik şiddetin engellenebilmesi için öncelikle fiziksel şiddetten farklı olarak cinsel şiddet, psikolojik şiddet, yoksunluk ve ihmal konularının topluma aktarılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra kadınların şiddete neden katlanmamaları gerektiği konusunda kadınlarımıza cesaret vermemiz gerekmektedir.

Çocuğa yönelik şiddet ise tüm toplumlarda görülen bir sorundur. Alınan önlemlerin yetersizliği ile şiddet olgusu tüm toplumları etkilemeye devam etmektedir. Çocuğa yönelik şiddet sonucunda, çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının bozulduğu, şiddete bağlı ölümlerin ortaya çıktığı ve intihar vakalarının yaşandığı tespit edilmiştir.

Esaretten Cesarete kısa film yarışması ile geçtiğimiz iki senede madde bağımlılığı ile mücadele konusunda farkındalık yaratmayı amaçladık ve 40’a yakın film başvurusu aldık. Türkiye’nin her yerinden başvuruların olduğu film yarışmamızda tüm katılımcılar, sponsorlar ve organizasyon ekibi olarak hep birlikte Esaretten Cesarete dedik. Bu seneki amacımız film sayısını daha da arttırmak ve kadına ve çocuğa yönelik şiddetin bir nebze de olsa önüne geçebilmektir.

Olmaz de, dur de! Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti engelle.

Organizasyonda Yer Alan Kuruluşlar