Lions Kısa Film Yarışması’nı Düzenleyenler

Bu etkinlik:

  • 118-U Anıttepe Leo Kulübü
  • 118-U Lions Yönetim Çevresi
  • Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı
  • Medisep
  • Hacettepe Üniversitesi
  • Genç Girişim Yönetişim Derneği
  • Türkiye Barolar Birliği

tarafından düzenlenmektedir.

118-U Lions Yönetim Çevresi

Dünya’da Lions Hareketi, Chicago’da genç bir sigortacı olan Melvin Jones’un insanların yeteneklerini karşılık beklemeden hizmet ederek toplumun yararına kullanmaları çağrısı ile 7 Haziran 1917′de başladı. “Yardıma eğilmedikçe kimse dik duramaz” özdeyişi bu ilk adımın heyecanı oldu.

1920-1930′larda yayılmaya başlayan Lions hareketi bugün yeryüzünde 187 ülke ve coğrafi bölgede hizmet vermektedir. Bu ülkelerde 737 Yönetim Çevresi, 45.195 kulüp ve 1.358.753 Lion topluma karşılıksız hizmet yarışını sürdürmektedir.

118-U Lions Yönetim Çevresi ise Türk Lionlarının U bölgesini temsil eden yönetim çevresidir.

Ankara Anıttepe Leo Kulübü

Leo Kulüpleri müessesesi, oluşumu dünyada 1957’li yıllara dayanan, ülkemizde ise 50 yılı aşkın bir süredir Lions Kulüplerinin gençlik kolu olarak topluma hizmet eden bir sivil toplum kuruluşudur. Ankara  Anıttepe Leo Kulübü 118 – U bölgesinde bulunan 16 Leo kulübünden bir tanesidir.
1995 yılında dernek yapısı çerçevesinde kurulmuş olan Ankara  Anıttepe Leo Kulübü, 2007 yılında Anıttepe Lions Kulübü sponsorluğunda mevcut yapısıyla varlık göstermeye başlamış ve günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.

Anıttepe Leo kulübü 2007 tarihinden bu yana; Sevgi Evleri Ziyaretleri, Zihinsel engelli çocuklar ile Moral Etkinlikleri, Otistik Çocuklar için Bilinçlenme Seminerleri, Çoçuk Esirgeme Kurumu Sertifikalı Bilgisayar Kursları, Lise Öğrencilerine Yabancı Dil Eğitimi Desteği, Sincan Çocuk Esirgeme Kurumu Ziyaretleri, Ver Elini Güneşe Sosyal Hizmet Projesi ve Arabada Mama Var Sosyal Hizmet Projesi gibi birçok sosyal sorumluluk etkinliklerini uzun yıllar düzenli olarak sürdürmüş ve sürdürmek niyetindedir.

Esaretten Cesarete kısa film yarışması ile ülkemizde baş gösteren sorunların en azından bir kısmını, üniversite öğrencilerinin gözünden topluma yansıtarak bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktayız. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması’nın temasını ülkemizde her geçen gün artan sorunların başında gelen kadına ve çocuğa yönelik şiddet ile mücadele olarak belirledik. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenebilmesi için atılacak ilk adımlardan biri toplumda bir bilinç oluşturmaktır. Bu bilinci oluşturabilmek için öncelikle kadına ve çocuğa yönelik şiddetin tek boyutlu olmadığı, göz ardı edilen ve edilmeye çalışılan birçok şiddet türünü göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünmekteyiz. Ankara Anıttepe Leo Kulübü olarak bu bilinci oluşturmada hedef alınan grubu en iyi şekilde temsil edeceğimizi ve ülkemizde bu bilincin oluşması için çalışmalarımızın her daim süreceğini belirtmek isteriz.

Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı

Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı, 3 Mayıs 1994 tarihinde, 16 Lion ve 12 Lions Kulübü tarafından kurulmuştur.
Vakfın Amaçları ve çalışma konuları:
a) Mahalli, mülki idare ve belediyeler ile ortak hizmet projeleri yapmak
b) Kulüplerin ortaklaşa düzenledikleri hizmet projelerini realize etmek
c) Çevre sorunlarının çözümüne yardımcı olmak
d) Uyuşturucu ile mücadele etmek, rehabilitasyon hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlamak
e) Tarih ve kültür varlıklarını koruma hususunda hizmette bulunmak
f) Beceri kazandırma konusunda çalışmalar sürdürmek
g) Lions Kulüplerine toplantı ve hizmet imkanı sağlayacak yer temin etmek
h) Sağlık hizmetleri sağlamaktır.
Vakıf merkez binası yapımı ön planda olmak üzere amaçları doğrultusunda hizmet projelerine de destek vermektir.

Medisep

MEDISEP (Medical Students’ Exchange and Projects) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu, SKS’ye bağlı bir öğrenci topluluğudur.

Hiçbir canlıya yöneltilmiş şiddet savunulamaz, ancak günümüzde kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin boyutu ve toplumsal etkisi tartışılamaz düzeydedir. “Örselenebilir gruplar” arasında gösterilebilecek, istismara, kötüye kullanılmaya daha kolay maruz kalabilen bireyler olan kadınlar ve çocuklar, her gün şiddetin birçok farklı yüzüyle karşı karşıya kalmaktadır. Bireyleri derinden etkileyen, hayatlarında kalıcı izler bırakan, temel hak ve özgürlükleri yok sayan şiddet, farkına varılması ve çözülmesi hayati öneme sahip bir toplumsal sorundur.

MEDISEP’te birer tıp öğrencisinden önce birer insan olarak bizler, canlıların sahip olduğu temel haklara gereken saygının gösterilmesi gerektiğini savunuyoruz. Şiddetin karşısındayız!

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak 1957 yılında Hacettepe’de çalışmaya başlamış ve 1958 yılında da eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına ve kamu hizmetine geçmiştir. 1961 yılında Hacettepe’de Hemşirelik, Tıbbi Teknoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 1962 yılında Beslenme ve Diyetetik alanlarında eğitim yapan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. 1963 yılında ise Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi hâline getirilerek Temel Bilimler, Hemşirelik, Fizyoterapi- Rehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji ve Sağlık Teknolojisi Yüksekokulları bu fakülteye bağlı olarak yeniden örgütlenmiş ve ayrıca yine Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu kurulmuştur. 1965 yılında Hacettepe Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Hacettepe Bilim Merkezi ve 1966’da Hacettepe Tıp Merkezi kurulmuş, aynı yıl Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi de hizmete girmiştir. Bu şekilde örgütlenen ve gelişen çekirdek kuruluşlar, 8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı Kanun’la Hacettepe Üniversitesi hâline getirilmiş ve Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlamıştır. 1968 yılında Ev Ekonomisi Yüksekokulu kurulmuş ve 1969 yılında yüksekokul olarak kurulan Eczacılık ve Diş Hekimliği 1971 yılında fakülte hâline getirilmiştir. Daha sonraki yıllarda kurulan yeni bölümler ve fakültelerle büyüyen Hacettepe Üniversitesi, ikinci yerleşkesini merkez yerleşkesine 20 km uzaklıkta Beytepe mevkiinde 1500 hektarlık alanda kurmuştur.

Hacettepe Üniversitesi, 1982 yılında kabul edilen 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında, 14 Fakülte, 14 Enstitü, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 5 Meslek Yüksekokulu, 104 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hacettepe Üniversitesi ülkemizin önde gelen üniversitelerden biri olarak bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir.

Genç Girişim Yönetişim Derneği

Girişimci ruha sahip iş adamı iş kadınlarından, kamu ve özel sektörde faaliyetlerini sürdüren üst düzey yöneticilerden oluşan ve 450 üyesi bulunan, ekonomiye ortalama yılda 4-5 milyar TL katma değer kazandıran ve toplamda 20 bin civarında istihdam yaratan bir sivil toplum kuruluşudur. Katma değer, yatırım ve istihdam ortamları oluşturarak ekonomi alanında ve sosyal açıdan gelişmiş bir Türkiye için faaliyetlerde bulunan GGYD, bugüne kadar çok çeşitli alanlarda ticari, sosyal ve kültürel projeler üreterek etkinlikler gerçekleştirmiştir. GGYD’nin öncelikli hedefi ülke geneline yayılan, daha geniş bir çatı altında bütünleşen güç birliğini oluşturmak ve Türkiye adını isminin önüne koyarak gücü ve dinamizmi ile Türkiye’nin önde gelen derneği olmaktır. Sık yaşanan ekonomik krizler, rant ekonomisi ve finansman kaynaklarının pahalılığından dolayı üretim yapmanın zorlukları gibi negatif etkenler, girişimcilik düşüncesine ve girişimciye engel olmaktadır. Bu zeminde GGYD, ancak daha kaliteli üretim ve etkin pazarlama ile dünya piyasalarına açılabilmenin mümkün olabileceği bilinciyle faaliyetlerine yön vermektedir.

GGYD; Dernek üyeleri arasındaki Sosyal ve Ticari ilişkilerin gelişimi için etkinlikler düzenleyen, Üyelerine çeşitli konularda seminerler vererek, yenilikleri takip eden, güncel gelişmeler üzerinde fikir alışverişlerinde bulunan bir dernekçilik düzeni oluşturan, Avrupa Birliği projelerini takip ederek üye ülkelerin sivil toplum kuruluşlarıyla partnerlikler geliştiren, Sosyal sorumluluklarının bilincinde projeler üreterek uygulayan, Cumhuriyet değerlerine ve Demokrasi kültürüne sahip bir dernektir.

Organizasyonda Yer Alan Kuruluşlar